Tisztelt Szülők!
Szeretnénk megköszönni azt a rengeteg támogatást, amit a 2019. évben nyújtottak az iskolai alapítvány számára. A szülői támogatás összege 970.013 Ft volt, ami a havi átutalásokból és az 1%-ból áll. Az alábbiakban szeretnénk bemutatni, mit és milyen összegekkel támogatott az alapítvány.
A 2018-as év egyik legfőbb törekvése volt az iskolai könyvtári állomány megújítása, kibővítése, a tanítást segítő kiadványok lecserélése. Erre abban az évben 280.816 Ft-ot költött az alapítvány, ezt a 2019-es évben folytatva 315.602 Ft-ot adott erre a célra. Összességében 596.418 Ft-tal segítette ennek a célnak a megvalósítását.
Emellett a mindennapi pedagógiai munkát is támogatta az alapítvány a jutalmak, jutalomkönyvek megvásárlásával 42.665 Ft-tal. A 2019-es évben az alapítvány a pingpongasztal telepítését, megvásárlását is támogatta 608.690 Ft értékben. Emellett köszönet illeti Gyetvai Béla Zsoltot és Gyetvainé Bakonyi Évát, akik a telepítés során rengeteg segítséget nyújtottak, illetve a telepítés során a munkadíj összegét magukra vállalták.
A táborokat és rendezvényeket is támogatta az alapítvány összességében 50.000 Ft-tal.
A 2020-ban támogatandó célokról hamarosan, a kuratóriumi ülés után az iskola honlapján tájékoztatjuk Önöket.
Lisznyai Alapítvány
Adószám:
19674083-1-41
Számlaszám:
11701004-20179159-00000000 (OTP)
Köszönjük támogatásukat!