Az iskola első évfolyamára való beiratkozáskor az óvodai szakvélemény javaslata alapján az igazgató dönt a gyermek felvételéről. Magasabb évfolyamra való jelentkezés esetén szintén az igazgató dönt a felvételről. Ebben az esetben – a tanuló bizonyítvánnyal igazolja, hogy az előző évfolyamot eredményesen elvégezte – ha a diák a jelentkezésig külföldön járt iskolába, az érvényes rendeletek értelmében elfogadjuk a külföldi bizonyítványt, illetve egyedi elbírálással, az igazgató döntése alapján osztályozó vizsgát tehet a tanuló.

Körzetes tanuló felvétele automatikus – amennyiben van férőhely – körzeten kívüliek esetében a köznevelési törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni (előnyt élveznek az I. kerületben lakók, illetve azok a gyermekek, akik szüleinek munkahelye az iskola közelében, a kerületben található, vagy akiknek testvére(i) már hozzánk járnak(tak), valamint a volt tanítványaink gyermekei).