Beiratkozási kisokos

A leendő első osztályos kisgyermek adatai feltölthetők előzetesen az e-Kréta rendszerébe. Az erre vonatkozó útmutató innen tölthető le.
Azonban ettől függetlenül a szülőnek a beiratkozás napján személyes meg kell jelennie és a beiratkozáshoz szükséges  dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata

  • A gyermek személyi igazolványa vagy útlevele

  • A gyermek lakcímkártyája

  • Ha a gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel, a Szakértői Bizottság által kiadott szakértői vélemény

  • A gyermek oktatási azonosítójáról kiállított óvodai igazolás

  • A törvényes képviselő(k) személyi igazolványa

  • Legalább az egyik törvényes képviselő lakcímkártyája (melyen a lakcím megegyezik a gyermek lakcímével vagy tartózkodási helyével)

  • A beiratkozáskor több nyilatkozatott kell tennie a törvényes képviselő(k)nek. Ezek megtekinthetők, letölthetők és kinyomtathatók a fenti  Dokumentumok-Letölthető dokumentumok menüből.

  • Külön fel szeretnénk hívni a szülők figyelmét arra, a beiratkozáskor kell nyilatkozni arról, hogy a gyermek etika vagy hittan, ha hittan, akkor milyen hittan oktatásban részesüljön.  Az adott tanévben ezen módosítani utólag már nem lehet. Ha később,  a következő tanévre módosítani szeretnének, azt az adott tanévben legkésőbb május 20-ig egy újabb nyilatkozat tételével tehetik meg, de a módosítás csak a következő tanévben lép életbe.