Intézményvezetés:
Vezető neve
Munkaköre
Oktatott tantárgyak 
Elérhetőség
Takács Eszter Zsuzsa
az intézmény  vezetője
tanító, digitális kultúra
igazgato@lisznyai.hu
eszter.takacs@lisznyai.hu
Nyitrai Erzsébet
az intézményvezető helyettese
fizika, digitális kultúra
erzsebet.nyitrai@lisznyai.hu

 

Pedagógusok:
 
Pedagógus neve
Oktatott tárgyak
Elérhetőség
Ambrus Szandra
testnevelés
ambrus_szandra@lisznyai.hu
Bajdik Istvánné
angol nyelv, testnevelés
7.o of.
bajdik.zsuzsa@lisznyai.hu
Bálintné Benkő Szilvia
tanító,
1.o of.helyettes
benko.szilvia@lisznyai.hu
Buday Katalin
német nyelv, történelem
buday.kata@lisznyai.hu
Czine-Szalóki Ildiló
történelem, magyar nyelv és irodalom,
5.o of.
ildiszaloki@lisznyai.hu
Földvári Katalin
tanító,
1.a of.
foldvari.katalin@lisznyai.hu
Forstner Simonné Tóth Irén Szilvia
matematika
forstner.iren@lisznyai.hu
Hegedüsné Vig Anna
matematika
vig.anna@lisznyai.hu
Marek Dóra Szilvia
angol nyelv, DÖK segítő
marek.dora@lisznyai.hu
Molnár Edit
tanító, fejlesztőpedagógus,
2.o of.
molnaredit@lisznyai.hu
Molnárné Takács Gabriella
tanító, fejlesztőpedagógus, 
3.a of.helyettes
molnarne.gabi@lisznyai.hu
Mózessy Egon Sándor
rajz, etika, technika, hon- és népismeret
8.o of.
mozessy.egon@lisznyai.hu
Nagy Bianka
gyógypedagógus
nagy.bianka@lisznyai.hu
Nagy Henriett
tanító,
3.a of.
nagy.henriett@lisznyai.hu
Petényi Katalin
kémia, 3.b of.helyettes
petenyi.katalin@lisznyai.hu
Petrás Emese
természettudomány, biológia, rajz, etika,
6.o of.
petras.emese@lisznyai.hu
Szijj Regina
tanító, 
4.a of.
szijj.regina97@lisznyai.hu 
Szilvágyiné Kránitz Zsuzsanna
tanító,
3.b of.
kranitz.zsuzsanna@lisznyai.hu
Varga Tibor József
földrajz, testnevelés,
6.o of.helyettes
vargatibor@lisznyai.hu
Vassné Császár Csilla Éva
tanító, fejlesztőpedagógus,
4.b of.
csaszar.csilla@lisznyai.hu
Zsabokorszky Andrea Orsolya
napközis nevelő

2. osztály

andrea.zsabokorszky@lisznyai.hu

 

A pedagógusok munkáját segítő dolgozók:
A dolgozók közül 4 fő felsőfokú, 7 fő középfokú, 1 fő általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

Munkatárs neve
Munkaköre
Elérhetőség
Hagyó Kamilla
iskolatitkár
titkarsag@lisznyai.hu
Szabóné Holomány Judit
gazdasági ügyintéző
gazdasagi@lisznyai.hu
Oraveczné Sváb Mária
pedagógiai asszisztens
marikasvab@lisznyai.hu
Zemlényi Zoltánné
pedagógiai asszisztens
livia.zemlenyi@lisznyai.hu
Országh Réka
pedagógiai asszisztens
 
Block Werner András
karbantartó
 
Mautererné Kóródi Zsuzsanna
takarító
 
Szentesi Kitti
takarító
 
+1 fő
takarító
 
Gerencsér Péter István
portás
 
Varjú László
portás
 

 

A pedagógusok munkáját közvetlenül segítő szakemberek:

Munkatárs neve
Munkaköre
Elérhetőség
Dr. Tasnádi Klára
iskolaorvos
 
Varga Andrea
iskolai védőnő
andivargaa@gmail.com
+36 20 256 9815
Herman Réka
iskolapszichológus
hermanreka@lisznyai.hu
Kiss Julianna
szociális segítő
(Budavári Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatási Központ és Gyerekjóléti Központ)
1012 Bp., Attila út 89.
kiss.julianna@budavarszk.hu
+36 1 356 8363
Lukács Olga
gyógytestnevelő
deline.lukacs.olga.01@fpsz.net
Csordás Ágnes
gyógypedagógus, az utazó szolgálattól
csordasagi@gmail.com
Kőrössy Ágnes
gyógypedagógus, az utazó szolgálattól
 
Stocker Andrea
gyógypedagógus, az utazó szolgálattól
stockerandi@gmail.com
Mozgásjavító EGYMI gyógypedagógusai
szomatopedagógusok
1145 Bp., Mexikói út 59-60.
mozgasjavito@mozgasjavito.com
+36 1 251 6900