Intézményvezetés:
Vezető neve
Munkaköre
Oktatott tantárgyak 
Elérhetőség
Takács Eszter Zsuzsa
az intézmény megbízott vezetője,
4. c osztályfőnöke
tanító,
informatika
igazgato@lisznyai.hu
eszter.takacs@lisznyai.hu
Petényi Katalin
az intézményvezető helyettese,
8.a osztályfőnöke
kémia
petenyi.katalin@lisznyai.hu
Nyitrai Erzsébet
az intézményvezető helyettese
fizika
nyitrai.erzsebet@lisznyai.hu

 

Pedagógusok:
A pedagógusok közül 8 fő egyetemi, 26 fő főiskolai (a fő tantárgyaknak megfelelő) végzettséggel rendelkezik, 1 fő mérnöktanári képzésben vesz részt.
A szakvizsgázott pedagógusok száma 7 fő, mesterpedagógus 3 fő, minősítő eljárásban (Ped. II.) részt vettek száma 13 fő.

Pedagógus neve
Oktatott tárgyak
Elérhetőség
Bajdik Istvánné
angol nyelv, testnevelés
bajdik.zsuzsa@lisznyai.hu
Bálintné Benkő Szilvia
tanító, 3.a of.helyettes
benko.szilvia@lisznyai.hu
Both Márton
matematika
bothmarton2@gmail.com
Buday Katalin
német nyelv, történelem,
6.b of.
buday.kata@lisznyai.hu
Czine-Szalóki Ildiló
történelem, magyar nyelv és irodalom,
8.b of.
ildiszaloki@lisznyai.hu
Darabos Eszter
német nyelv, magyar nyelv és irodalom, néptánc
darabos.eszter@lisznyai.hu
Drippey László Miklós
magyar nyelv és irodalom, matematika
drippey.laszlo@lisznyai.hu
Földvári Katalin
tanító,
2.a of.
foldvari.katalin@lisznyai.hu
Hegedüsné Vig Anna
tanító,
3.a of.
vig.anna@lisznyai.hu
Holczingerné dr Tolnay-Knefély Eszter
tanító,
2.b of.
holczinger.eszter@lisznyai.hu
Holup Márk János
rajz, etika, informatika, technika,
7.a of.
holup.mark@lisznyai.hu
Kelemenné Szántó Gabriella
tanító, 1.a of.helyettes
kelgabi@lisznyai.hu
Kis Mária Györgyi
ének-zene
kisgyorgyi@lisznyai.hu
Klein Magdolna
tanító, 1.b of.helyettes
klein.magdolna@lisznyai.hu
Kovács Kira
könyvtár-pedagógus, tankönyvfelelős
konyvtar@lisznyai.hu
Kovácsné Lukácsi Éva
tanító,
1.a of.
lukacsi.eva@lisznyai.hu
Marek Dóra Szilvia
angol nyelv,
6.a of.
marek.dora@lisznyai.hu
Molnár Edit
tanító, fejlesztőpedagógus,
3.b of.
molnaredit@lisznyai.hu
Molnárné Takács Gabriella
tanító, fejlesztőpedagógus, 4.a of.helyettes
molnarne.gabi@lisznyai.hu
Mózessy Egon Sándor
rajz, etika, technika,
5.o of.
mozessy.egon@lisznyai.hu
Mucsi Ágnes Katalin
matematika
mucsiagnes@lisznyai.hu
Nagy Bianka
gyógypedagógus
nagy.bianka@lisznyai.hu
Nagy Hennriett
tanító,
4.a of.
nagy.henriett@lisznyai.hu
Petrás Emese
természetismeret, biológia, rajz, technika, etika,
7.b of.
petras.emese@lisznyai.hu
Szilvágyiné Kránitz Zsuzsanna
tanító,
4.b of.
kranitz.zsuzsanna@lisznyai.hu
Varga Tibor József
földrajz, testnevelés
vargatibor@lisznyai.hu
Vassné Császár Csilla Éva
tanító, fejlesztőpedagógus,
1.b of.
csaszar.csilla@lisznyai.hu
Virágné Perlaki Erzsébet
tanító, 3.b of.helyettes
 
Zankó Judit
tanító, 2.a of. helyettes
zanko.judit@lisznyai.hu

 

A pedagógusok munkáját segítő dolgozók:
A dolgozók közül 3 fő felsőfokú, 9 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

Munkatárs neve
Munkaköre
Elérhetőség
Hagyó Kamilla
iskolatitkár
titkarsag@lisznyai.hu
Szabóné Holomány Judit
gazdasági ügyintéző
gazdasagi@lisznyai.hu
Oraveczné Sváb Mária
pedagógiai asszisztens
marikasvab@lisznyai.hu
Zemlényi Zoltánné
pedagógiai asszisztens
livia.zemlenyi@lisznyai.hu
Gölle Adrienn
takarító
 
Mautererné Kóródi Zsuzsanna
takarító
 
Szentesi Kitti
takarító
 
Tauzer Jánosné
portás
 
Varjú László
portás
 

 

A pedagógusok munkáját közvetlenül segítő szakemberek:

Munkatárs neve
Munkaköre
Elérhetőség
Dr. Tasnádi Klára
iskolaorvos
 
Varga Andrea
iskolai védőnő
andivargaa@gmail.com
+36 20 256 9815
Herman Réka
iskolapszichológus
hermanreka@lisznyai.hu
Berényi Richárd Gábor
szociális segítő
(Budavári Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatási Központ és Gyerekjóléti Központ)
1012 Bp., Attila út 89.
berenyi.richard@budavarszk.hu
+36 1 356 8363, +36 1 356 9599
Lukács Olga
gyógytestnevelő
deline.lukacs.olga.01@fpsz.net
Csordás Ágnes
gyógypedagógus, az utazó szolgálattól
csordasagi@gmail.com
Kőrössy Ágnes
gyógypedagógus, az utazó szolgálattól
 
Stocker Andrea
gyógypedagógus, az utazó szolgálattól
stockerandi@gmail.com
Mozgásjavító EGYMI gyógypedagógusai
szomatopedagógusok
1145 Bp., Mexikói út 59-60.
mozgasjavito@mozgasjavito.com
+36 1 251 6900
Rafaez Zsanett
logopédus
(FPSz I.Ker. Tagintézménye)
rafaez.zsanett@gmail.com