1957 januárjában, a külügyi szolgálatban lévő dolgozók gyermekei részére a Külügyminisztérium kollégiumot hozott létre az I. kerületi Bérc utcában, 8 osztállyal iskolát is indítottak. Ennek jogutódja lett a Lisznyai Utcai Általános Iskola, amikor 1958 augusztusában elkészült Lisznyai utcai épülete. 1958. szeptemberében indult itt az oktatás 7 alsó és 5 felső tagozatos osztállyal, valamint két napközis csoporttal. Csak 8 tanterme volt, ezért váltott műszakban működött. Egy rövid ideig a Petőfi Gimnázium 3 osztálya is helyet kapott az épületben.

Az iskola szoros kapcsolatban állt a Külügyminisztériummal, hiszen a Bérc utcai kollégiumból a Lisznyai utcába jártak a gyerekek iskolába, s később, amikor a kollégiumot napköziotthonná alakították, a Külügyminisztérium dolgozóinak a gyerekei a Lisznyai Utcai Általános Iskola tanulói lettek, csak a délutánjaikat töltötték az úgynevezett Intézetben. Az 1970-es évek elején az iskolát átépítették – két tanteremből hármat készítettek, szertárakat alakítottak termekké, s így vált az iskola alkalmassá arra, hogy egy műszakban működhessen.

Az iskola az alapítást követő évben orosz tagozatos lett. Harmadik évfolyamtól kezdve a párhuzamos osztályokból az egyik tagozatos volt. A rendszerváltást követően szülői kérésre az orosz tagozat megszűnt, de megtartva az idegen nyelvi orientációt beindult szintén harmadik osztálytól kezdve a német, illetve az angol nyelv oktatása. 2005-től emelt szintű testnevelés oktatása vált választhatóvá az iskolában, amely az egészséges életre való nevelés jegyében biztosította a tanulók számára a minél több testmozgás lehetőségét, amíg a mindennapos testnevelés meg nem valósulhatott.

A XXI. század első évtizedének végén, a tantermi szárny fölött újabb emeletet építettek, a Farkas Ferenc Zeneiskola számára, majd az egész épületet hőszigetelték és korszerűsítették a fűtési rendszert – Európai Uniós pályázati források segítségével.

Jelentős változást hozott az iskola életébe a 2013. január 1-je, amikor az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. 2017. január 1-jétől az iskola fenntartója és működtetője a Közép-Budai Tankerületi Központ.