Az iskolai könyvtárat csak a beiratkozott olvasók használhatják. Az iskola könyvtárának tagja lehet minden tanuló, pedagógus, valamint az adminisztratív és a technikai dolgozók. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. Az olvasók kötelesek a könyvtár kölcsönzési és viselkedési szabályait betartani.

Minderről bővebben a Könyvtári Házirend rendelkezik.