Iskolánkat az esztétikus környezet, a friss levegő és a jó közlekedés már önmagában is vonzóvá teszi. A napfényes épületben derűs, otthonos a hangulat. A családias légkör a stabil, összehangolt, nívós nevelői gárdánknak köszönhető. Intézményünkben 2005 óta megvalósul a mindennapos testnevelés, amely az egészséges életre való nevelés jegyében biztosít lehetőséget diákjainknak a minél több testmozgásra, lehetőleg a szabad levegőn.

Alsó tagozat:
A tudás megalapozása helyezzük a hangsúlyt az első két évben. Az anyanyelv oktatását hangoztató, elemző, szótagoláson alapuló módszerrel tanítjuk. A számok és betűk világának alapos megismerése érdekében (választható tantárgyaként, órarendbe illesztve) plusz anyanyelvi, és matematikaórát biztosítunk. A harmadiktól, csoportbontásban angol vagy német nyelvet tanulhatnak a gyerekek. Negyedikben pedig az informatika oktatás is megkezdődik – az idegen nyelv tanításához hasonló feltételek mellett.

Felső tagozat:
Iskolánkban a gyermekek a választható tantárgyak keretében a kötelezőnél magasabb óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyakat, 7-8. évfolyamon pedig a természettudományos tárgyakat is így oktatjuk, és lehetőséget biztosítunk a második idegen nyelv tanulásának megkezdésére is. A szomszédos Budavári Sport- és Szabadidőközpont több sportág versenyszerű űzésére is alkalmas. A kiváló adottságokkal élve, iskolánk testnevelői a sportkörök és a versenyek lebonyolításán kívül tavasszal és ősszel a testnevelés órákat is ott tartják.

Napközi otthon:
Az alsó tagozatos tanulók veszik igénybe. A délután folyamán a gyerekek az iskola parkosított udvarán, illetve a Tabánban, vagy a Gellérthegyen levegőznek, majd elkészítik a házi feladatot. Szükség esetén a délutános tanító gyakorol a tanulókkal. A felső tagozatos diákjainknak tanulószobai foglalkozásokat szervezünk.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Tisztelettel: Takács Eszter intézményvezető