A kitöltött, aláírt dokumentumokat, nyilatkozatokat leadhatják kinyomtatva az iskola portáján, az osztályfőnököknek az üzenő füzeten keresztül, illetve elektronikus úton a titkarsag@lisznyai.hu vagy a 1016lisznyai@gmail.com e-mail címek egyikén.

 

Beiratkozáskor kitöltendő dokumentumok (1-8. évfolyam):

 

Beiratkozásra kérjük, hogy hozzák magukkal a gyermek:

  • Születési anyakönyvi kivonatát (az édesapa kiléte csak ezen a dokumentumon van feltüntetve), ennek hiányában a személyi azonosító kártyáját
  • TAJ- kártyáját
  • Lakcímkártyáját, és az egyik törvényes képviselőjének lakcímkártyáját is
  • Szakértői véleményét (ha van), a Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottságok véleményei
  • Az óvodai igazolását oktatási azonosító számáról és a Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított vélemény a gyermek iskolaérettségéről (leendő elsősök esetében)
  • Bizonyítványát (2-8. évfolyam)

Diákigazolvány igénylése

Nyelvválasztás
A második évfolyamosok szülei a tanév vége felé, májusban legyenek szívesek kitölteni a nyelvválasztásról szóló nyilatkozatot. Ezt  aláírva elektronikus úton vagy nyomtatott formában az osztályfőnök részére szíveskedjenek beküldeni az iskolába. Amennyiben jelzik az osztályfőnököknek, hogy szükségük van nyomtatott formátumban a dokumentumra, természetesen az iskola küldi.

Etika és Hittan
Az etika/hittan-csoport változtatási kérelmüket, minden tanév május 20-áig legyenek szívesek leadni.

Tanórai mentesítési kérvények
Gyermekük testnevelés óra alóli (maximum 2 tanóra alóli) felmentését kérhetik, ha egy egyesület aktív versenyzője, illetve, ha nem versenyző, de aktívan sportol és az edzések időpontja ütközik a délutáni testnevelés órákkal, ezekben az esetekben legyenek szívesek kitölteni a tanóra alóli mentesítés – versenyzői kérvényt.
Amennyiben a gyermekük számára szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások napközben (akár délelőtt, akár délután) tanítási órákra esnek, akkor legyenek szívesek a tanóra alóli mentesítés – fejlesztés miatti kérvényt kitölteni és visszajuttatni az iskolába. Erről a fejlesztő pedagógustól, a gyógypedagógustól tájékoztatást kapnak.

Étkezés
Minden tanév végén a következő tanévre vonatkozóan, illetve abban az esetben, ha iskolai étkezést szeretnének igényelni gyermekeik számára, legyen szívesek kitölteni az étkezés igénylése nyilatkozatot. Továbbá amennyiben emelt összegű családi pótlékot kapnak, vagy jegyzői határozattal rendelkeznek gyermekvédelmi kedvezményről, akkor az igénybejelentés étkezési térítési díjkedvezményhez nyilatkozatot is kérjük kitölteni. A többi irattól eltérően ezeket az étkezést érintő nyilatkozatokat a Budavári Önkormányzat GAMESZ intézményének kérjük megküldeni: kalmar.eva@budavargmsz.hu címre. Az étkezések lemondását is ezen a címen, illetve a +36 20/334-1023 telefonszámon keresztül tegyék meg.