A kitöltött, aláírt dokumentumokat, nyilatkozatokat leadhatják kinyomtatva az iskola portáján, az osztályfőnököknek az üzenő füzeten keresztül, illetve elektronikus úton a titkarsag@lisznyai.hu vagy a 1016lisznyai@gmail.com e-mail címek egyikén.

Beiratkozáskor kitöltendő dokumentumok (1-8. évfolyam):

Beiratkozásra kérjük, hogy hozzák magukkal a gyermek:

  • Születési anyakönyvi kivonatát (az édesapa kiléte csak ezen a dokumentumon van feltüntetve), továbbá a személyi azonosító kártyáját, vagy az útlevelét
  • TAJ- kártyáját
  • Lakcímkártyáját, és az egyik törvényes képviselőjének lakcímkártyáját is
  • Szakértői véleményét (ha van), a Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottságok véleményei
  • Az óvodai igazolását oktatási azonosító számáról és a Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított vélemény a gyermek iskolaérettségéről (leendő elsősök esetében)
  • Bizonyítványát (2-8. évfolyam)
  • Gyermekeik beíratásakor mindkét szülő megjelenésére számítunk!
  • Külön élő szülők esetén, ill., ha csak az egyik szülő tud a beiratkozáson megjelenni, a távollévő szülőtől szükséges egy nyilatkozat arról, hogy az iskolaválasztás közös döntésük, azzal egyetért!
  • Kérjük a fenti dokumentumokat mindenképpen hozzák magukkal! Bármelyik okirat hiányzása esetén az adott időpontban a beiratkozás nem valósítható meg, újra kell jönniük!
  • A személyes beiratkozás folyamatát gyorsabbá teszi, ha a beiratkozáshoz 2022.04.06-án megnyíló KRÉTA felületen keresztül kitöltik a megfelelő adatlapokat, illetve, ha az iskola honlapjáról letöltik és kitöltik azokat (8 db).

Diákigazolvány igénylése

Nyelvválasztás
A harmadik évfolyamosok szülei a tanév vége felé, májusban legyenek szívesek kitölteni a nyelvválasztásról szóló nyilatkozatot. Ezt  aláírva elektronikus úton vagy nyomtatott formában az osztályfőnök részére szíveskedjenek beküldeni az iskolába. Amennyiben jelzik az osztályfőnököknek, hogy szükségük van nyomtatott formátumban a dokumentumra, természetesen az iskola küldi.

Etika és Hittan
Az etika/hittan-csoport változtatási kérelmüket, minden tanév május 20-áig legyenek szívesek leadni. Amennyiben jelzik az osztályfőnököknek, hogy szükségük van nyomtatott formátumban a dokumentumra, természetesen az iskola küldi azt.

Tanórai mentesítési kérvények
Gyermekük testnevelés óra alóli (maximum 2 tanóra alóli) felmentését kérhetik, ha egy egyesület aktív versenyzője, illetve, ha nem versenyző, de aktívan sportol és az edzések időpontja ütközik a délutáni testnevelés órákkal. Ezekben az esetekben legyenek szívesek kitölteni a tanóra alóli mentesítés – versenyzői kérvényt.
Amennyiben a gyermekük számára szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások napközben (akár délelőtt, akár délután) tanítási órákra esnek, akkor legyenek szívesek a tanóra alóli mentesítés – fejlesztés miatti kérvényt kitölteni és visszajuttatni az iskolába. Erről a fejlesztő pedagógustól, a gyógypedagógustól tájékoztatást kapnak.

Étkezés
Minden tanév végén a következő tanévre vonatkozóan, illetve abban az esetben, ha iskolai étkezést szeretnének igényelni gyermekeik számára, legyen szívesek kitölteni az étkezés igénylése nyilatkozatot. Továbbá amennyiben emelt összegű családi pótlékot kapnak, vagy jegyzői határozattal rendelkeznek gyermekvédelmi kedvezményről, akkor az igénybejelentés étkezési térítési díjkedvezményhez nyilatkozatot is kérjük kitölteni. Ezeket az étkezést érintő nyilatkozatokat is az iskolába kérjük leadni! Mivel az étkezést a Budavári Önkormányzat GAMESZ intézménye rendeli, ezért  kérjük kapcsolódó kérdéseikkel és az étkezés lemondásával az önkormányzati ügyintézőt keressék: a kalmar.eva@budavargmsz.hu email címen, illetve a +36 20/334-1023 telefonszámon.