Kölcsönzés
Minden olvasó csak saját nevében kölcsönözhet, a kölcsönzött dokumentumokért neki kell vállalnia a felelősséget. Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma tanulók esetében max. 2 db könyv (első évfolyamon 1 db könyv), pedagógusok esetében nem korlátozott. A kölcsönzés időtartama legfeljebb 3 hét, amely egyszer hosszabbítható.
A könyvtárból bármely könyvtári dokumentumot, ill. technikai eszközt csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
A kölcsönzéseket a könyvtáros tartja nyilván. A kölcsönzés rendezésekor (visszahozatal) meg kell várni az adminisztráció befejezését.
Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni. Adott esetben – megegyezés szerint – a könyvtár számára szükséges más művel is pótolható az elveszett vagy megrongálódott dokumentum.
 
Hosszabbítás
Amennyiben az olvasónak a kikölcsönzött dokumentumra a kölcsönzési határidő lejártán túl is szüksége van, kérheti a határidő meghosszabbítását. Ha a könyvtárban van a dokumentumból kikölcsönözhető példány vagy nem érkezett előjegyzés a nála lévő könyvre, további egy hétre meghosszabbodik a kölcsönzési idő. Ha másnak is szüksége van a nála lévő dokumentumra, sajnos vissza kell azt hoznia.
 
Előjegyzés
Ha olyan dokumentumra van szükség, amely a könyvtár állományában megtalálható, de valaki más éppen kikölcsönözte, az olvasó kérheti, hogy amikor az előző kölcsönző visszahozza azt, értesítést kapjon a kölcsönzés lehetőségéről!
 
Helybenhasználat
Az iskolai könyvtárakban a szolgáltatások között kiemelt jelentőségű. Az önálló tanulói munkák készítésekor az anyaggyűjtés (kiselőadáshoz, bemutatókhoz, projektmunkákhoz) nagy szerepet kap a felkészülés során.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
– a kézikönyvtári állományrész
– a különgyűjtemények (folyóiratok, audiovizuálisanyagok anyagok)
 
Tájékoztatás
A feltett kérdésre a könyvtáros a könyvtárban található dokumentumok, tájékoztató eszközök segítségével, saját tudása valamint az információs rendszer felhasználásával keresi meg a megfelelő választ.
Tanulmányi feladatokhoz a könyvtárhasználati órákon tanultak alkalmazása mellett kérhető a könyvtáros segítsége!
 
Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok részére szakórák, foglalkozások tarthatók a könyvtárban a könyvtáros-pedagógus, az osztályfőnökök, a szaktanárok irányításával, előzetes egyeztetést követően.