Az iskola alapítása óta rendelkezik könyvtárral. Régebben a mostani a titkárság helyén volt megtalálható. Mai helyére körülbelül 25 éve költözött le. Az azóta eltelt időben a lehetőségekhez mérten a dokumentumállomány mellett a bútorzat is frissült.
Az állomány többször átesett nagyobb ellenőrzéseken, selejtezéseken, legutóbb 2010-ben.

Bár kis alapterületen helyezkedett és helyezkedik el ma is (36 m²-es), a mindenkori könyvtárosoknak fontos célja volt, hogy a pedagógiai elvárásoknak megfeleljen. Így például, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott és zajlik a tankönyvtári állomány tervszerű, folyamatos gondozása. Ez az állományrész 2018 első felében került egy új, külön erre a célra készített a tankönyvtári szekrénysorba (40 fm).

2019 tavasza a természet újjáéledése mellett a könyvtár megújulását is hozta.

A Lisznyai Alapítvány célzott támogatása két területet korszerűsített: a kézikönyvtári állományt (közel 70 db) és a gyermek- és ifjúsági állományt (közel 300 db). A kiadók lehetőségeikhez mérten 20-50 %-os kedvezményt biztosítottak iskolánknak. Ez hatalmas segítség volt, hogy egyaránt jusson friss olvasnivaló – a kezdő olvasótól a kiskamaszig – mindenkinek!

Ezzel egyidőben technikai okok miatt szükségessé vált egy tisztasági festés. Az állagmegóvását követően, a meglévő állomány átrendezésre került és az új könyvekkel együtt szakrendben, a megfelelő szakjelzőkkel ellátva kerültek fel a polcokra. A tavasz végén szülői segítséggel a bútorzat egy része (tanulói asztalok) is lecserélődött. Az újrahasznosítás jegyében a lelkes olvasók és családjaik már nem használt farmerjeikből a tanulói székek őszre frissültek fel.

Köszönet illeti a Lisznyai Alapítványt; a könyvkiadókat és üzleteket: Akadémiai Kiadó, Animus Kiadó, Cerkabella Kiadó, Csimota Kiadó, Kolibri Kiadó, Könyvmolyképző Kiadó, Móra Könyvkiadó, Pagony Könyvkiadó, Scolar Kiadó, Tessloff & Babilon Kiadó, Tinta Könyvkiadó, Líra Könyváruház; és az egyéni szülői felajánlásokat.

A 2020 őszén – a fenntartó jóváhagyásával – sikerült beszerezni a Szikla-Mini Integrált Könyvtári Rendszert. Ezzel a régóta vágyott szakmai lépéssel korszerűsödik az állomány nyilvántartása, kereshetősége, s a későbbiekben erre építve megvalósulhat a kölcsönzések elektronikus nyilvántartása is.

Jövőbeni célok, hogy a diákok szeressenek olvasni, könyvtárba járni és értékként ugyanakkor örömforrásként tekintsenek a könyvekre; valamint a lehetőségekhez mérten naprakészen tartani a dokumentumállományt és élni a Szikla Rendszer adta korszerű technikai segítséggel.